การใช้งาน
1. ทดสอบโดยเปิดบราวเซอร์ 2 อันเช่น chrome กับ firefox แล้วรันไฟล์ทดสอบนี้
2. ที่ chrome
2.1 ให้เลือก user 1 แล้วกดปุ่ม Set user 1
2.2 ให้เลือก user 2 แล้วกดปุ่ม Set user 2
3. ที่ firefox
3.1 ให้เลือก user 2 แล้วกดปุ่ม Set user 1
3.2 ให้เลือก user 1 แล้วกดปุ่ม Set user 2
4. เร่ิมการสนทนา